Giới thiệu chung xã Tân An, huyện Chiêm Hóa

Tân An là xã vùng thấp của huyện Chiêm Hoá, xã cách trung tâm huyện về phía nam 10 km: Phía bắc giáp xã Tân Mỹ, Phía nam giáp xã Phúc Thịnh – Hòa Phú, phía đông giáp xã Xuân Quang, phía tây giáp xã Hà Lang.

Xã có 11 thôn, tổng diện tích đất tự nhiên 5.557,92 ha trong đó đất sản xuất nông nghiệp 1.004,59 ha; đất lâm nghiệp 4.306,66ha; đất nuôi trông thủy sản 46,19ha, đất phi nông nghiệp 218,43 ha, đất chưa sử dụng 0,06 ha.

Trên địa bàn xã có 11 dân tộc anh em cùng chung sống , trong đó dân tộc thiểu số chiếm 89,1%. Trên địa bàn xã có 04 hộ với 13 nhân khẩu theo đạo Thiên Chúa Giáo các hộ đều chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Xã có 1.606 hộ với 6.706 nhân khẩu, 4.115 lao động, trong đó: lao động nông, lâm nghiệp 2.150 người, chiếm 52,25% tổng số lao động của toàn xã. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo 28,12%. Tỷ lệ tăng dân số bình quân 1,1%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 40 triệu đồng/người/năm, bình quân lương thực 784 kg/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo qua rà soát tại thời điểm tháng 10/2021 là 44,49%.