Tân An nỗ lực về đích Nông thôn mới

Tân An là một trong hai xã phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2021 theo kế hoạch của huyện Chiêm Hóa. Tại thời điểm này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân An đang tập trung mọi nguồn lực hoàn thành các tiêu chí còn lại để “cán đích” nông thôn mới theo đúng kế hoạch.

Chiêm Hóa gieo cấy lúa xuân năm 2022

Trong những ngày giáp tết Nhâm Dần này, với điều kiện thời tiết thuận lợi, nhân dân trên địa bàn toàn huyện đang tập trung thực hiện làm đất, gieo ...