Tân An phát huy vai trò của người có uy tín ở khu dân cư

Với trên 20 năm tham gia công tác xã hội, trong đó có 13 năm là Bí thư Chi bộ, ông Nguyễn Mạnh Cường, dân tộc Tày, thôn An Thịnh, xã Tân An đã phát huy vai trò của người có uy tín trong khu dân cư, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tân An hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

 Những năm qua, với vai trò là Bí thư chi bộ và người có uy tín trong thôn, ông Nguyễn Mạnh Cường và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Trong phát triển kinh tế, ông Cường cũng là một điển hình trong phát triển kinh tế rừng liên doanh với Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Chiêm Hóa; áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi gia súc, gia cầm….mang lại thu nhập ổn định và thường xuyên cùng các đoàn thể thôn tuyên truyền, vận động các hộ dân trong khu dân cư tích cực tham gia phát triển kinh tế, khắc phục khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương mình. 

Ông Nguyễn Mạnh Cường, thôn An Thịnh, xã Tân An gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với trách nhiệm là bí thư chi bộ, những năm qua ông Nguyễn Mạnh Cường đã tham mưu đề xuất với chi bộ, chỉ đạo thôn, ban công các mặt trận và các tổ chức hội, vận động nhân dân đóng góp ngày công, vật liệu thi công hoàn thành hơn 2km đường bê tông trong thôn, đóng góp xây dựng nhà văn thôn đạt chuẩn nông thôn mới, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đường giao thông khu vực trung tâm xã; xây dựng hệ thống cột cờ...Đến tháng 5 năm 2021 thôn đã hoàn thành 15/19 tiêu chí, phấn đấu đến hết năm 2021 thôn hoàn thành 19/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, người uy tín trong thôn vận động người dân tham gia bầu cử.

Ông Ma Văn Giảm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân An cho biết, trong quá trình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xã Tân An có 11 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng năm, xã Tân An đã triển khai, chỉ đạo là tốt công tác tuyên truyền nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, biểu dương, khen thưởng ghi nhận những công lao đóng góp của người có uy tín trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời quan tâm kịp thời  chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn…. .  Vì vậy, người có uy tín trên địa bàn xã luôn là lực lượng nòng cốt, có vị trí, vai trò quan trọng trong hòa giải mâu thuẫn, vướng mắc trong đồng bào, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước thôn, bản; xây dựng sgia đình văn hóa, góp phần giữ vững an ninh trật tự xã hội, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. 

Ông Nguyễn Mạnh Cường vận động người dân trong thôn trồng hoa khuôn viên nhà văn hóa thôn tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Để tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trên địa bàn, xã Tân An tiếp tục tuyên truyền, vận động, cung cấp kịp thời những thông tin liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để người có uy tín nắm vững, vận động nhân dân thực hiện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện đầy đủ chính sách của Nhà nước đối với người có uy tín; biểu dương kịp thời người có uy tín có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua ở địa phương.../.

Tin cùng chuyên mục