Xã Tân An tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 09/7, HĐND xã Tân An đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí cấp ủy huyện phụ trách xã; các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ xã, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đại biểu HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự và phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XXII, và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn xã Tân An được tổ chức đảm bảo dân chủ, bình đẳng, an toàn đúng quy định và thực sự là ngày hội của toàn dân. Xã có 11 khu vực bỏ phiếu với 4.791 cử tri, tỷ lệ cử tri đi bầu đủ 22 đại biểu vào HĐND xã, khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đạt 100%.

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XXII đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã, nhiệm kỳ 2021 -2026

 Tại kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XXII đã tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó ban của các Ban HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và các thành viên UBND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin cùng chuyên mục