Chiêm Hóa duy trì 24 mô hình vườn rau xanh, sạch, an toàn và 1.791 vườn rau sạch

Nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”. Hội LHPN huyện Chiêm Hóa đã chỉ đạo Hội cơ sở vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động của Hội.

Mô hình “Vườn rau sạch” đã được xây dựng, mang nhiều ý nghĩa và lan tỏa rộng trên địa bàn trong thời gian qua theo đó các cấp hội phụ nữ trong toàn huyện thực hiện và duy trì 24 mô hình vườn rau xanh, sạch, an toàn với diện tích 21 ha. Duy trì 1.791 vườn rau sạch tại hộ gia đình.

Những vườn rau sạch của hội viên Chi hội phụ nữ thôn Kim Quang, xã Kim Bình.

Việc tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân cải tạo vườn tạp, trồng rau, cây ăn quả đã góp phần thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tạo chuyển biến cho người dân ý thức tự chủ lao động, sản xuất cải thiện chất lượng cuộc sống.  

Tin cùng chuyên mục