Đồng chí Triệu Đức Long, kiểm tra công tác làm nhà hộ nghèo và tiến độ thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2021 tại xã Tân An, Kiên Đài

Vừa qua, đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đã đi kiểm tra công tác làm nhà hộ nghèo tại xã Tân An và Kiên Đài.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Triệu Đức Long kiểm tra xây dựng nhà hộ nghèo và hộ cận nghèo ở thôn Tân Cường, xã Tân An.

Đến nay xã Tân An đã đạt 14/19 tiêu chí về xây dựng NTM gồm các tiêu chí: Quy hoạch; Thủy lợi; Điện; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Thông tin và truyền thông; Thu nhập; Hộ nghèo; Lao động có việc làm; Tổ chức sản xuất; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn Hóa; Môi trường và an toàn thực phẩm; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Các Tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Nhà ở dân cư; Quốc phòng và An ninh. Riêng đối với tiêu chí nhà ở dân cư,  năm 2021, toàn xã có có 32 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ làm nhà mới và 39 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ sửa nhà, tổng trị giá hỗ trợ ước tính trên 1,8 tỷ đồng từ nguồn quỹ “vì người nghèo” cấp tỉnh, cấp huyện.

Năm 2021, xã Kiên Đài có 34 hộ gia đình được hỗ trợ làm nhà mới, 181 hộ được hỗ trợ sửa nhà. Qua kiểm tra, hiện nay các gia đình đã khởi công xây dựng theo đúng kế hoạch. Ủy Ban MTTQ huyện, xã, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên tới các hộ gia đình, cùng với nguồn vốn được hỗ trợ, các hộ gia đình tiếp tục phát huy nội lực, tình đoàn kết thôn xóm, anh em dòng họ cố gắng nỗ lực tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện tiêu chí số 9 nhà ở dân cư. Tính đến thời điểm này xã đã đạt được 10/19 tiêu chí, đó là: Tiêu chí Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; Thủy lợi; Điện; Thông tin và Truyền thông; Lao động có việc làm; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa; Hệ thống chính trị và tiếp cận Pháp luật; Quốc phòng và An ninh. Còn lại 09 tiêu chí chưa đạt, đó là: Tiêu chí Giao thông; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Cơ sở hạ tầng Thương mại nông thôn; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Hộ nghèo; Tổ chức sản xuất; Môi trường và an toàn thực phẩm.

Việc hỗ trợ các hộ nghèo làm nhà, sửa nhà sẽ tạo động lực giúp các hộ gia đình có nhà ở ổn định, tập trung phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đây cũng là điều kiện để các xã Tân An, Kiên Đài hoàn thành tiêu chí về nhà ở góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Tin cùng chuyên mục