Các đồng chí Thường trực Huyện ủy dự sinh hoạt Chi bộ tại các xã trên địa bàn huyện.

Ngày 04/8, các đồng chí: Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã dự sinh hoạt Chi bộ tại các xã Tân An, Nhân Lý, Tân Mỹ,

Tại xã Tân An, đồng chí Ma Phúc Hà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa đã đến dự sinh hoạt Chi bộ thôn Tân Cường. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tân An.

Đồng chí Ma Phúc Hà, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa dự sinh hoạt Chi bộ thôn Tân Cường, xã Tân An.

Thôn Tân Cường, xã Tân An có 176 hộ dân, với 743 nhân khẩu. Chi bộ có 25 đảng viên. Những năm qua, Chi bộ thôn Tân Cường đã tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Đặc biệt trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, Thôn Tân Cường đã phát huy tinh thần dân chủ, thống nhất, đoàn kết, triển khai các tiêu chí nông thôn mới có hiệu quả, thực hiện cụ thể theo từng năm.  Năm 2021, tiêu chí về nhà ở đạt trên 84%; trên 94% số hộ có bể nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tiêu chí hộ 03 sạch đạt hơn 84%.Thu nhập bình quân của thôn đạt 38 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17%.

Đảng viên phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ thôn Tân Cường đã tập trung triển khai các văn bản cấp trên; nội dung học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 08, thảo luận thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 09. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Tân Cường, xã Tân An.

Đến dự và và phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt của Chi bộ thôn Tân Cường, xã Tân An, đồng chí Ma Phúc Hà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa đã đánh giá cao về chất lượng sinh hoạt trong chi bộ và những kết quả đạt được trong công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong thời gian qua về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh một số nội dung mà Chi bộ thôn Tân Cường cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới, đó là: Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy để Chi bộ xác định nhiệm vụ lãnh đạo, phân công cho từng đảng viên gắn với nhiệm vụ cụ thể. Chi bộ và mỗi đảng viên phải trực tiếp tham gia đảm nhận, kiểm tra những việc khó, những vấn đề còn vướng mắc để tập trung thực hiện có hiệu quả công việc được phân công. Trên cơ sở những kết quả thực hiện đạt và chưa đạt cần đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho tháng tiếp theo. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của chi bộ, bám sát Đề án 16 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tại xã Nhân Lý, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã dự buổi dự sinh hoạt với Chi bộ thôn Đầu Cầu. 

Đại biểu dự buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Đầu Cầu, xã Nhân Lý.

Với 17 đảng viên tham gia sinh hoạt, tại buổi sinh hoạt định kỳ, Chi bộ đã thông tin đến các đảng viên về tình hình thời sự nổi bật trong thời gian qua; báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết tháng 7/2021. Thảo luận, bàn giải pháp khắc phục hạn chế đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 8/2021. Một số vấn đề cần quan tâm như: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên; công tác vệ sinh môi trường nông thôn; duy trì và giữ vững các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là tiêu chí về thu nhập; vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Đảng viên phát biểu thảo luận.

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Việc sinh hoạt chi bộ định kỳ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, then chốt trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở. Đồng chí mong muốn các đảng viên trong chi bộ trước khi họp cần chuẩn bị tốt nội dung; tăng cường các thông tin kinh tế, xã hội của địa phương, gương người tốt, việc tốt để học tập, triển khai; cần đánh giá cụ thể nhiệm vụ công tác, những khó khăn, tồn tại tháng trước, trong duy trì các tiêu chí nông thôn mới, nhất là các phần việc nhân dân tự làm; tuyên truyền các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện; phát triển và nâng cao tiêu chí thu nhập; quan tâm chăm lo phát triển giáo dục, y tế, tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, kế hoạch giảm nghèo, công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, xây dựng Đảng… từ đó để các đảng viên tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp, Chi bộ ra Nghị quyết cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đến dự và phát biểu tại buổi sinh hoạt định kỳ với Chi bộ thôn Nà Giàng, xã Tân Mỹ, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao chất lượng sinh hoạt, công tác điều hành của Chi bộ thôn Nà Giàng. 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng, dự và phát biểu tại buổi sinh hoạt định kỳ với Chi bộ thôn Nà Giàng, xã Tân Mỹ.

 Việc triển khai buổi sinh hoạt, các chỉ thị, nghị quyết, văn bản mới của cấp trên, bản tin nội bộ trong tháng đã được Chi bộ thôn thông tin đầy đủ tới đảng viên. Nội dung sinh hoạt đầy đủ, rõ ràng, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của chi bộ đã được bàn bạc dân chủ, công khai và có ý kiến tham gia của tất cả các đảng viên trong chi bộ và thống nhất biểu quyết thông qua. Trong thời gian tới đồng chí yêu cầu Chi bộ và các đoàn thể thôn tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, cần bám sát vào thực tiễn của địa phương để triển khai thực hiện; quản lý chặt chẽ việc khai thác khoáng sản, vi phạm đất đai trên địa bàn, đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhất là hoạt động của tổ covid cộng đồng, tiếp tục đồng hành cùng với địa phương hỗ trợ các cá nhân, cơ sở gặp khó khăn trong dịch bệnh covid19 trên địa bàn; rà soát các tiêu chí nông thôn mới để vận động nhân dân triển khai thực hiện hoàn thành thực hiện các tiêu chí để xây dựng xã Tân Mỹ về đích Nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra./.

Tin cùng chuyên mục