Chiêm Hóa gieo cấy lúa xuân năm 2022

Trong những ngày giáp tết Nhâm Dần này, với điều kiện thời tiết thuận lợi, nhân dân trên địa bàn toàn huyện đang tập trung thực hiện làm đất, gieo cấy lúa vụ xuân để đảm bảo khung lịch thời vụ tốt nhất.