Tân An nỗ lực về đích Nông thôn mới

Tân An là một trong hai xã phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2021 theo kế hoạch của huyện Chiêm Hóa. Tại thời điểm này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân An đang tập trung mọi nguồn lực hoàn thành các tiêu chí còn lại để “cán đích” nông thôn mới theo đúng kế hoạch.

Tập huấn sử dụng phần mềm

Chiều ngày 19/5, Ủy ban bầu cử huyện Chiêm Hóa tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm "Tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ...